Eğitim Dereceleri

 • Doktora: İngiltere Nottingham Üniversitesi-Kent Planlama Bölümü, (Aralık 1997-2004)
 • Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF, Halkbilimi Bölümü (1993-1995)
 • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Sosyoloji Bölümü (1987-1992)

Diğer Eğitim Programları

 • Doktora: Ankara Üniversitesi, SBF, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kentleşme ve Çevre Kürsüsü), (Eylül 1995- Tez Yazım Aşamasında Devam edilmedi)
 • Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Kamu Yönetimi Bölümü (1994- Ders Aşamasında Devam edilmedi)
 • Lisans Sonrası Özel Öğrencilik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Sosyoloji/ Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri (Güz 1993-Bahar 1994)

Eğitim Sertifikaları ve Programları

 • Kültürel Turizm İçin Tarihi Kentlerde Koruma ve Risk Yönetimi (Conservation and Risk Management of Historic Towns for Cultural Tourism) Sertifikası, Osaka-Kyoto- Japonya, 25 Ağustos-16 Eylül 2011, Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (JICA), Ritsumeikan University- Japonya Hükümeti
 • “Kamu Hizmetlerinde Performans Yönetimi Semineri (Performance Management for the Public Service)” Sertifikası, Singapur, Haziran 2007 (10 gün), Singapur İşbirliği Programı-Singapur Hükümeti
 • “Geleceğin Genç Türk Liderleri Eğitimi: Türkiye’nin Yakınsama Sürecinde Sosyal ve Bölgesel Politika (Training the Young Turkish Leaders of Tomorrow: Social and Regional Policy in the Turkish Accession Process)” Sertifikası, Ankara (19 Haziran 2007, Almanya 4-6 Ekim 2007, Avrupa Komisyonu’nun Sivil Toplum Diyaloğu Programından finanse edilen Proje, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Avrupa Çalışmaları Vakfı-Lodz Avrupa Enstitüsü, Humboldt Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından uygulanmıştır.
 • “İnsan Kaynakları Gelişimi Semineri (Human Resources Development)” Sertifikası, Lahore-Pakistan, Eylül 2002 (1 hafta), İslam Kalkınma Bankası ve Pakistan Kamu Yönetimi Koleji
 • “Kentsel ve Bölgesel Gelişme Yönetimi ve Planlama Semineri (General Management Seminar for Regional Development and Planning)” Sertifikası, Sapporo-Tokyo- Japonya, Ekim-Kasım 1995 (2 ay), Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (JICA)- Japonya Hükümeti
 • “Sosyal Bilimlerde Sayısal/ Kantitatif Yöntemler Semineri (Quantitative Methods in the Social Sciences)” Sertifikası, Güz Dönemi (Sömestir)-1997, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
 • “İletişim ve Sunum Teknikleri-Sözlü ve Yazılı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Semineri (Communication and Presentation Skills–Skills of Spoken and Written Communication–Information Technology)”, Güz Dönemi (Sömestir)-1998, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
 • “Doktoranın Yapısı ve Danışmanlık Süreci-Araştırma Planlaması ve Zaman Yönetimi Semineri (The Nature of the PhD and the Supervision Process-Planning Research and Time Management)”, Bahar Dönemi (Sömestir)-1998, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
 • “Akademik İngilizce ve Araştırma Teknikleri Gelişim Semineri (Academic English and Research Skills Improvement Seminar)”, Ocak-Nisan 1997 (3 ay), Centre for English Language Education, Nottingham Üniversitesi, İngiltere
 • ODTÜ Sosyoloji Bölümü Özel Öğrencilik Yüksek Lisans Dersi “SOC 510-Kentsel Teori ve Politika (Urban Theory and Policy)” (Kredi 3, Alınan Not AA), 1993 Güz Dönemi
 • ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Özel Öğrencilik Yüksek Lisans Dersi “RP 511-Planlama Teorisi (Planning Theory)” (Kredi 3, Alınan Not BB), 1993 Güz Dönemi
 • ODTÜ Sosyoloji Bölümü Özel Öğrencilik Yüksek Lisans Dersi “SOC 511-Yerel Politika (Local Politics)” (Kredi 3, Alınan Not AA), 1994 Bahar Dönemi
 • Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Çevre Yönetimi” (Kredi 3, Alınan Not 90/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Kent Tarihine Düşünsel Yaklaşım” (Kredi 3, Alınan Not 85/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Siyasal Çevrebilim” (Kredi 3, Alınan Not 85/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Çevrebilimin Düşünsel Kökenleri (Seminer)” (Kredi 3, Alınan Not 85/100), 1995-1996 I. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları” (Kredi 3, Alınan Not 90/100), 1995-1996 II. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent Kuramları) Doktora Dersi “Kent Kuramları” (Kredi 3, Alınan Not 90/100), 1995-1996 II. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Çevrebilimin Düşünsel Kökenleri (Seminer)” (Kredi 3, Alınan Not 95/100), 1995-1996 II. Yarıyıl
 • A.Ü-SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Doktora Dersi “Kent ve Hukuk” (Kredi 3, Alınan Not 95/100), 1996-1997 I. Yarıyıl

Yabancı Diller

 • İngilizce (İyi Düzeyde)
 • Fransızca (Temel Düzeyde)

Tezler

 • Doktora Tezi (2004): Türkiye’de Yeni Sanayi Odaklarının Ortaya Çıkışı: Denizli ve Gaziantep Örnekleri (The Emergence of New Industrial Districts in Turkey: Denizli and Gaziantep Cases). The University of Nottingham (Basılmamış Doktora Tezi). (289 sf.)
 • DPT Uzmanlık Tezi (1999): Yerel Gelişmede Kamu ve Kurumsal Yapı DPT: Ankara. (Basılmamış DPT Uzmanlık Tezi). (190 sf.)
 • Yüksek Lisans Tezi (1995) 1950’li Yıllar sonrasında Türkiye’de Kentleşme-Kentlileşme ve Kültürel Değişim. A.Ü. DTCF Halkbilimi- Etnoloji Bölümü: Ankara (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) (104 sf.)